Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc August 5, 2018 , 0 bình luận

Chiều tối 5/8, các trường quân đội chính thức công bố điểm chuẩn năm 2018.

1.Điểm chuẩn vào Học Viện kỹ thuật quân sự


Thí sinh Nam miền Bắc  22.40
Thí sinh Nam miền Nam  21.35 Thí sinh mức 21,35 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,60. 
Thí sinh Nữ miền Bắc  25.10
Thí sinh Nữ miền Nam  24.25 Thí sinh mức 24,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 8,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa  ≥ 8,00.
2.Điểm chuẩn vào học viện quân y


a) Tổ hợp A00
Thí sinh Nam miền Bắc  20.05
Thí sinh Nam miền Nam  20.60
Thí sinh Nữ miền Bắc  25.65
Thí sinh Nữ miền Nam  26.35
b) Tổ hợp B00
Thí sinh Nam miền Bắc 22.35 Thí sinh mức 22,35 điểm:
- Thí sinh có điểm môn Sinh  ≥ 7,50 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,25, điểm môn Toán  ≥ 7,60 trúng tuyển. 
Thí sinh Nam miền Nam 21.05
Thí sinh Nữ miền Bắc 24.20
Thí sinh Nữ miền Nam 24.15 Thí sinh mức 24,15 điểm:
Điểm môn Sinh  ≥ 8,25 


3.Điểm chuẩn vào học viện hậu cần
Thí sinh Nam miền Bắc  21.90 Thí sinh mức 21,90 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 7,00. 
Thí sinh Nam miền Nam  19.65 Thí sinh mức 19,65 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,60. 
4.Điểm chuẩn vào Học viện phòng không-không quân

a) Ngành Kỹ thuật hàng không
Thí sinh Nam miền Bắc  20.40 Thí sinh mức 20,40 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,75. 
Thí sinh Nam miền Nam  21.70
b) Ngành CHTM PK-KQ
Thí sinh Nam miền Bắc  20.10 Thí sinh mức 20,10 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,60 
Thí sinh Nam miền Nam  19.25 Thí sinh mức 19,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 6,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 7,25. 
5.Điểm chuẩn vào học viện Hải quân

Thí sinh Nam miền Bắc 20.45 Thí sinh mức 20,45 điểm:
- Thí sinh có điểm môn Toán  ≥ 7,20 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 6,20, điểm môn Lý  ≥ 7,50 trúng tuyển. 
Thí sinh Nam miền Nam 19.80


6.Điểm chuẩn vào Sĩ quan chính trị

a) Tổ hợp C00
Thí sinh Nam miền Bắc  25.75 Thí sinh mức 25,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 8,50. 
Thí sinh Nam miền Nam  24.00 Thí sinh mức 24,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 7,00. 
b) Tổ hợp A00
Thí sinh Nam miền Bắc 18.35 Thí sinh mức 18,35 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,60 
Thí sinh Nam miền Nam 19.65
c) Tổ hợp D01
Thí sinh Nam miền Bắc 21.05
Thí sinh Nam miền Nam 19.80
 7.Điểm chuẩn vào Trường sĩ quan Lục quân 1
Thí sinh Nam (cả nước) 20.65 Thí sinh mức 20,65 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,40 
 8.Điểm chuẩn vào Trường Sĩ quan Lục quân 2
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
21.05
Thí sinh Nam Quân khu 5 18.70
Thí sinh Nam Quân khu 7 19.30
Thí sinh Nam Quân khu 9 19.90
 9.Điểm chuẩn vào trường Sĩ quan pháo binh
Thí sinh Nam miền Bắc 20.85 Thí sinh mức 20,85 điểm:
- Thí sinh có điểm môn Toán  ≥ 7,00 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 6,60, điểm môn Lý  ≥ 7,25, điểm môn Hóa  ≥ 6,75 trúng tuyển. 
Thí sinh Nam miền Nam 19.50
 10. Điểm chuẩn vào sĩ quan công binh
Thí sinh Nam miền Bắc  21.20 Thí sinh mức 21,20 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,75. 
Thí sinh Nam miền Nam  19.65
 11. Điểm chuẩn vào Trường sĩ quan không quân
Sĩ quan CHTM Không quân
Thí sinh Nam (cả nước) 17.30
 12.Điểm chuẩn vào trường sĩ quan tăng thiết giáp
Thí sinh Nam miền Bắc 19.35 Thí sinh mức 19,35 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 6,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,00. 
Thí sinh Nam miền Nam 19.65 Thí sinh mức 19,65 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 6,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,75. 
13.Điểm chuẩn vào trường sĩ quan đặc công
Thí sinh Nam miền Bắc  21.05
Thí sinh Nam miền Nam  19.45
14.Điểm chuẩn vào sĩ quan phòng hóa
Thí sinh Nam miền Bắc 20.60
Thí sinh Nam miền Nam 19.05
15.Điểm chuẩn vào sĩ quan kỹ thuật quân sự
Thí sinh Nam miền Bắc  20.25 Thí sinh mức 20,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,00 
Thí sinh Nam miền Nam  19.95
 16.Điểm chuẩn vào học viện biên phòng
a) Ngành Biên phòng
* Tổ hợp A01 
Thí sinh Nam miền Bắc 21.15
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
16.85
Thí sinh Nam Quân khu 5 19.00
Thí sinh Nam Quân khu 7 20.60
Thí sinh Nam Quân khu 9 18.35
* Tổ hợp C00
Thí sinh Nam miền Bắc 26.00 Thí sinh mức 26,00 điểm:
- Thí sinh có điểm môn Văn  ≥ 7,50 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,00, điểm môn Sử  ≥ 7,25, điểm môn Địa  ≥ 9,00 trúng tuyển. 
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
25.25
Thí sinh Nam Quân khu 5 24.00 Thí sinh mức 24,00 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 8,50 
Thí sinh Nam Quân khu 7 23.25
Thí sinh Nam Quân khu 9 24.00 Thí sinh mức 24,00 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,00 
b) Ngành Luật
* Tổ hợp A01 
Thí sinh Nam miền Bắc 17.00
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
17.65
Thí sính Nam Quân khu 5
Thí sinh Nam Quân khu 7 20.00
Thí sinh Nam Quân khu 9 18.75
* Tổ hợp C00 
Thí sinh Nam miền Bắc 24.50 Thí sinh mức 24,50 điểm:
- Thí sinh có điểm môn Văn  ≥ 7,50 trúng tuyển.
- Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 6,75, điểm môn Sử  ≥ 8,25, điểm môn Địa  ≥ 9,00 trúng tuyển. 
Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)
27.75
Thí sinh Nam Quân khu 5 19.25
Thí sinh Nam Quân khu 7 18.00
Thí sinh Nam Quân khu 9 16.50
 17.Điểm chuẩn vào trường sĩ quan thông tin
Thí sinh Nam miền Bắc  20.25
Thí sinh Nam miền Nam  18.30 Thí sinh mức 18,30 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 6,80 
 18.Điểm chuẩn vào học viện khoa học quân sự
a) Ngôn ngữ Anh
Thí sinh Nam (cả nước) 17.54
Thí sinh Nữ (cả nước) 25.65
b) Ngôn ngữ Nga
Thí sinh Nam (cả nước) 20.23
Thí sinh Nữ (cả nước) 25.71
Cộng ngành NN Nga
c) Ngôn ngữ Trung Quốc
Thí sinh Nam (cả nước) 20.73
Thí sinh Nữ (cả nước) 25.55
d) Quan hệ Quốc tế
Thí sinh Nam (cả nước) 22.65
Thí sinh Nữ (cả nước) 26.14
đ) ĐT Trinh sát Kỹ thuật 
Nam miền Bắc  23.85
Nam miền Nam  17.65
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2018
 1. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN
Thí sinh Nam miền Bắc  20.60
Thí sinh Nam miền Nam  18.45


Xem điểm chuẩn chính thức của các trường quân đội tại đây


PV

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy